Phòng giường tầng

Thông tin phòng:

– Số lượng: 02 phòng

– Diện tích 17,6 m2

– Giường: 04 giường

– Số khách 04 khách.

– Giá 1 giường: 120.000đ/đêm

Danh mục: