Phòng tại khách sạn Quy Nhơn giá rẻ

PHÒNG TWIN

– Số lượng: 07 phòng

– Diện tích: 17,6 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 02 giường đơn

– Số khách: 02 khách

– Giá: 400.000đ/đêm

PHÒNG DOUBLE

– Số lượng: 11 phòng

– Diện tích: 17,6 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 01 giường đôi

– Số khách: 02 khách

– Giá: 400.000đ/đêm

PHÒNG FAMILY

– Số lượng: 02 phòng

– Diện tích 40,2 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 01 đơn + 02 đôi

– Số khách: 05 khách

– Giá: 800.000đ/đêm

PHÒNG TRIPPLE

– Số lượng: 03 phòng

– Diện tích 20 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 01 đơn + 01 đôi

– Số khách: 03 khách

– Giá: 550.000đ/đêm

PHÒNG GIƯỜNG 4 TẦNG

– Số lượng: 02 phòng

– Diện tích 17,6 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 04 giường

– Số khách 04 khách.

– Giá 1 giường: 120.000đ/đêm

PHÒNG TWIN (DOUBLE BED)

– Số lượng: 05 phòng

– Diện tích: 30 m2

– Hướng nhìn: view biển

– Giường: 02 giường đơn

– Số khách: 04 khách

– Giá: 650.000đ/đêm