Địa chỉ: 08 Chương Dương, TP. Quy Nhơn (Cách bờ biển khoảng 70m)

Điện Thoại: 02563.535.349

Email: greenhotelquynhon@gmail.com